Trening indywidualny w szkółce piłkarskiej

start / Sport

FA Sole

FA Sole to autorski program treningów indywidualnych (1x1 z trenerem) i zindywidualizowanych (2-6 + trener) dostosowany do potrzeb zawodników, którzy potrzebują idealnych warunków do dalszego rozwoju.

Zajęcia w ramach treningów indywidualnych lub zindywidualizowanych FA Sole prowadzone są przez przeszkoloną kadrę trenerską. 

Wśród najważniejszych celów wyróżniamy: 
- podniesienie poziomu indywidualnych umiejętności, 
- koncentracja na detalach technicznych, taktycznych i motoryce, 
- wzmocnienie poziomu koncentracji,
- podniesienie poziomu świadomości piłkarskiej,
- intensyfikacja rozumienia gry. 

Treningi w ramach FA Sole odbywają się minimum raz w tygodniu i trwają około 90 minut. 

Finał 2019