Pewny siebie zawodnik to świadomy zawodnik

start / Rodzic / Edukacja

Pewny siebie zawodnik to świadomy zawodnik

Pewny siebie zawodnik to świadomy zawodnik. Możemy tutaj przytoczyć stwierdzenie, że świadomy zawodnik i świadomy rodzic dają poczucie świadomej gry. Brak pewności siebie powoduje to, że nie możemy pokazać wszystkich swoich atutów na boisku.

Proces budowania pewności siebie jest bardzo złożony i długofalowy. Uczestniczą w nim rodzice, zawodnicy, a wpływ ma także wiele czynników zewnętrznych. Pewność siebie możemy budować poprzez ustabilizowanie tego co dzieje się w naszym otoczeniu. W tym wypadku uczestniczą w tym rodzice, którzy budują środowisko zewnętrzne dla młodych zawodników.

Ważnym aspektem w tym przypadku jest również osoba trenera. Trener dla młodych zawodników jest zaraz po rodzicach najważniejszą osobą na świecie. To on daje im wskazówki jak mają rozwiązywać problemy boiskowe i nie tylko. To również on buduje u zawodników poczucie pewności siebie. Potrafi wykrzesać z nich nieukazane wcześniej zasoby oraz potencjał piłkarski.

Zawodnicy poprzez zrozumienie siebie potrafią wznosić się na wyższy poziom. Zrozumienie siebie kształtujemy poprzez nabywanie doświadczeń społecznych, międzyludzkich, interpersonalnych. Dzięki temu możemy zrozumieć świat i się w nim usytuować. Rozumiejąc świat i jego procesy potrafimy to włożyć do aspektu boiskowego i ,,zrozumieć grę’’. Rozumienie gry odbywa się dzięki analizie, wyciąganiu wniosków oraz nieustannym wprowadzaniu poprawek w ciągle zmieniającym się środowisku zewnętrznym.

Budowanie pewności siebie odbywa się również poprzez budowanie pewności drużyny. Jeżeli zawodnicy danego zespołu dają poczucie bezpieczeństwa, są gwarantem dobrej gry i dzięki temu reszta zawodników też buduje swój potencjał. A drużyna staje się tak mocna jak mocne jest jej najsłabsze ogniwo. Synergia jest gwarantem spójności gry oraz gwarantem budowania pewności drużyny.

Jednym z sposobów budowania pewności siebie jest odpowiednie przygotowanie do meczu, treningu, życia. Ciągła praca nad sobą poparta wsparciem rodzica trenera przynosi odpowiednie efekty. Zawodnicy we wsparciu rodzica muszą brać odpowiedzialność za to w jaki sposób podchodzą do każdego wyzwania bez względu na to czy jest to wyzwanie boiskowe czy wyzwanie życia codziennego. Odpowiedni model pracy oraz systematyczności dają nam możliwości wprowadzenia tego w nawyk. Stawianie przed sobą zadań pozwala nam sprawdzić w jaki sposób wykonujemy powierzone nam cele. Rodzice mogą być w tym wypadku pierwszym weryfikatorem poczynań zawodnika. Można w tym aspekcie również zaangażować trenera, który stawia zawodnikom bliżej określone cele.

Bądź zawsze pewny siebie! Dzięki tej pewności siebie będziesz wiedział w jaki sposób naprawiać swoje błędy. Akceptuj konsekwencje, wyciągaj z nich wnioski i idź dalej!

<< wstecz dalej >>

udostępnij

Tagi

Beckham

Owen

Lampard

Rooney

Psychologiczny

Poradnik