W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 ? 2020 Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniach ofertowych na realizację następujących zadań / dostaw:

 

Nr 1/RPO-WO/2017 na zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B, B2C, B2E

Nr 2/RPO-WO/2017 na zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem

Nr 3/RPO-WO/2017 na zakup komputerów typu laptop z oprogramowaniem
 

Ogłoszenia

Lista ogłoszeń dotycząca projektu "Z piłką przez granicę" 

Partnerzy

PARTNERZY:
 

PARTNERZY
SPORTOWI:

 

2018 © Football Academy Elitarna szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat all rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone

O.PRAWNA | P. PRYWATNOŚCI

Football Academy Group

Niedzialkowskiego 16a/1

45-085 Opole

Tel/Fax: +48 500 200 490

info@footballacademy.pl

Kontakt do oddziałów

www.footballacademy.pl

| OGŁOSZENIA |

pozostałe projekty FA Group

| FASE | FAUK | LPFA | GKA | FPARK | FBABY |
1
22:50
   środa, 17 stycznia 2018 roku